Maklumat Staf

/Maklumat Staf
Maklumat Staf 2021-10-25T16:52:26+00:00

En. Ahmad Azmil Ali

Pengurus

koop@usim.edu.my

Phone: 06-7986492

Pn. Suhana Saaya

KOOP (Pentadbiran) Bangunan Pusat Komersil

Phone: 06-7986492

Pn. Bunga Ahmad

KOOP (Kewangan) Bangunan Pusat Komersil

Phone: 06-7986492

Pn. Nur Asma Moh Nor

PUSAT KEUSAHAWANAN (PKP)

Phone: 06-7988659

WAKTU URUSNIAGA:

8.30 PG – 1.00 PTG

1.00 PTG – 2.00 PTG (REHAT)

2.00 PTG – 5.30 PTG

Pn. Sabariah Muhidin

KOOP KOLEJ KEDIAMAN 1

Phone: 06-7986178

WAKTU URUSNIAGA:
8.30 PG – 1.00 PTG
1.00 PTG – 2.00 PTG
2.00 PTG – 10.00 MLM