Syarat-Syarat

/Syarat-Syarat
Syarat-Syarat 2019-07-26T15:37:53+00:00

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI AHLI KOPERASI :

Berumur 18 tahun ke atas.
Warganegara malaysia.
Kakitangan universiti sains islam malaysia.
Bayaran fi masuk rm10.00 sahaja.
Modal syer minimum rm100.00
Modal yuran rm30.00 sebulan
PERSETUJUAN MEMBUAT POTONGAN GAJI :

Dibahagikan kepada dua caruman iaitu modal syer dan modal yuran bulanan

MODAL SYER

Untuk modal syer, minimum syer sebanyak rm100.00 boleh dibayar secara tunai atau potongan gaji.
Untuk membuat caruman secara potongan gaji hendaklah memberikan kebenaran kepada pihak bendahari untuk melaksanakan.
Tedapat tiga kaedah potongan :
RM100.00 untuk 1 pemotongan gaji

## Menurut Undang-Undang Kecil 54(2)(b) seseorang yang diterima menjadi anggota hendaklah menjelaskan syernya dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penerimaanya sebagai anggota.

MODAL YURAN BULANAN

Modal yuran bulan hanya RM 30.00 sebulan.
Dibuat menerusi pemotongan gaji pada setiap bulan.